Opslagstavlen

 • ikon
  Kære alle

  Allerede mandag efter vinterferien kører busserne på en ny måde omkring skolen pga. metrobyggeriet!

  For at hjælpe med at skabe sikre skoleveje, åbner vi op, så det bliver muligt at komme ind på skolens område via kirkens sti

  Se i øvrigt vedhæftede information!

  Rigtig god vinterferie!

  Venlig hislen
  Anne Graah
  Anne Graah den 09-02-2018
 • ikon
  Vigtig!!!!!!!!

  Tilmelding til skolens koloni er allerede oppe på de 50 elever. Tilmeldinger herfra kommer på venteliste. Alternativt er der også andre kolonitilbud

  Sommerkoloni 2018


  Så er der delt kolonifoldere ud til alle elever. Der er desuden vedlagt en seddel med tilbud om skolens egen skolekoloni. Der er plads til 50 elever på skolekolonien. Det er fra lørdag den 4. august til onsdag den 8. august. Det er lærere og pædagoger fra skolen der tager med på denne skolekoloni.

  Tilmelding er i tidrummet 15. januar til 25. februar og foregår på 
  http://kolonierne.dk/foraeldresiden/   
  Henrik Bernth den 15-01-2018