Skolens kontor er åbent dagligt fra kl. 7.45 til skoledagen er slut på tlf. 35 30 24 50

 

Skoleleder: Anne Graah

Træffes efter aftale

 

Pædagogisk leder: Ane Vestergaard Hansen
 
Træffes efter aftale
 

Administrativ leder: Jytte Lindberg Jensen

Træffes i skolens åbningstid

 
Skolesekretær: Signe Hviid Jensen
 
Træffes i skolens åbningstid mellem kl. 7.45 og 15.30
 
 
Ændringer af navn, adresse og telefon:
 
Sker der ændringer f.eks. i forbindelse med flytning, skal det straks meddeles skolens kontor. I egen interesse bør telefonnummer til arbejdsplads oplyses. Elever, der flytter til ny bopæl i Københavns Kommune eller til anden kommune. kan altid blive på skolen, hvis det ønskes. Der kan dog ikke ydes transportudgifter.