FAGLIGHED, FANTASI og FÆLLESSKAB

 

Ellebjerg Skole er en stærk, dynamisk og ambitiøs skole med et godt og trygt fællesskab og en høj faglighed.

I løbet af skoleåret har vi mange fælles arrangementer med fokus både på sociale og faglige aktiviteter.

Vores skole har imponerende og indbydende udendørsarealer, som bruges flittigt til leg, læring og bevægelse.

Skolen er en naturlig del af lokalmiljøet, og vi samarbejder med de omkringliggende foreninger, institutioner og skoler.

Informationsmøde for kommende forældre d. 6. november kl. 17-19.

Velkommen til Ellebjerg Skole!

Mange hilsener fra

Anne Graah

Skoleleder

Opslagstavle

Børneløb i september

 

Ellebjerg Skole har gode og sjove traditioner for områdets børn. Hvert år i maj afholder vi Olympiade for børnehaverne og i september er der Børneløb for alle børn mellem 3 og 6 år.

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 15. september 2015 - der løber vi igen!