KVALITETSRAPPORT FOR ELLEBJERG SKOLE 2014

 
 
 
Kære alle
Så er kvalitetsrapporten for skoleåret 13-14 ude i offentligheden, og vi har grund til at være stolte over vores lærere på Elllebjerg skole!
- Vores elever lærer mere end man kan forvente i stort set samtlige fag. Faktisk ligger vores skole på 2. plads (!!!) ud af de ca. 50 skoler i Københavns kommune - målt på undervisningseffekten over tre år!
- Vores karaktergennemsnit er steget fra 2013 til 2014 , til trods for at karaktergennemsnittet i København generelt er faldet.
- 100 % af vores elever opnåede i 2014 et gennemsnit på mindst 2 i dansk.
Der er mere statistik at finde på
https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/lis/Sider/Indhold/Resultater.aspx
God weekend - og tillykke til vores dygtige lærere!
Hilsen Anne Graah

FAGLIGHED, FANTASI og FÆLLESSKAB

 

 

Ellebjerg Skole er en stærk, dynamisk og ambitiøs skole med et godt og trygt fællesskab og en høj faglighed.

I løbet af skoleåret har vi mange fælles arrangementer med fokus både på sociale og faglige aktiviteter.

Vores skole har imponerende og indbydende udendørsarealer, som bruges flittigt til leg, læring og bevægelse.

Skolen er en naturlig del af lokalmiljøet, og vi samarbejder med de omkringliggende foreninger, institutioner og skoler.

Velkommen til Ellebjerg Skole!

Mange hilsener fra Anne Graah, Skoleleder

Link til skoleindskrivning: www.kk.dk/byensskoler.

Opslagstavle

Olympiade i maj og Børneløb i september

 

 

Ellebjerg Skole har gode og sjove traditioner for områdets børn smiley

Hvert år i maj afholder vi Olympiade for børnehavernes 4-årige børn og i september er der Børneløb for alle børn mellem 3 og 6 år.

Sæt allerede nu X i kalenderen for Børneløb d. 15. september 2015 og Olympiade d. 24. maj 2016 yes

ARKITEKTUR-WORKSHOP

 

Ellebjerg Skole er restaueret fra top til tå, men vi vil gerne tænke videre og være visionære i forhold til hvordan vi bruger skolens lokaler.

Billederne viser lærerne i fuld gang med at visionere i forhold til aulaens mange kvadratmeter ved en akitektur-workshop d. 20. januar. Hvilke funktioner skal aulaen kunne rumme? Hvilken fortælling og hvilke værdier skal indretningen fortælle?