FAGLIGHED, FANTASI og FÆLLESSKAB

 

 

Nyt telefonnummer: 35 30 24 50

Ellebjerg Skole er en stærk, dynamisk og ambitiøs skole med et godt og trygt fællesskab og en høj faglighed.

I løbet af skoleåret har vi mange fælles arrangementer med fokus både på sociale og faglige aktiviteter.

Vores skole har imponerende og indbydende udendørsarealer, som bruges flittigt til leg, læring og bevægelse.

Skolen er en naturlig del af lokalmiljøet, og vi samarbejder med de omkringliggende foreninger, institutioner og skoler.

I kan finde information om vores trivselsarbejde, hvorfor vi har valgt at blive UNICEF-Rettighedsskole og meget mere ved at gå ind i menu-linjen øverst på denne side.

Velkommen til Ellebjerg Skole!

Mange hilsener fra Anne Graah, Skoleleder

Link til skoleindskrivning: www.kk.dk/byensskoler.

 • ikon
  Anne Graah den 02-11-2018

  Dialogmøder om elevernes motivation i udskolingen

  Kom til dialogmøde d. 3. december 2018, og giv dine input til, hvordan vi skaber motivation for de ældste elever.

  Det skal være fedt at gå i skole - også når man går i de ældste klasser. Vil du være med til at drøfte med elever, forældre, politikere og skoler, hvordan vi i København kan skabe en motiverende skoledag for byens udskolingselever, så kom til dialogmøde: 

  Den 3. december 2018 på Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6, 1762 København V.
  (for skoler m.fl. på Amager, Indre By, Østerbro, Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave)

  Tilmelding

  Tilmeld dig senest fredag den 23. november via dette link: Tilmelding til dialogmøde

  Program for dialogmøderne

  • Kl. 17.00: Velkomst ved Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester
  • Kl. 17.10: Oplæg om unges motivation i folkeskolen ved Tilde Mette Juul, Center for Ungdomsforskning
  • Kl. 17.45: 1. workshoprunde: Hvordan arbejder skolerne med at understøtte elevernes motivation? Korte oplæg og dialog ved praktikere fra skoleverdenen.
  • Kl. 18.15: Pause med sandwich
  • Kl. 18.45: 2. workshop: Verdens bedste udskoling! Drømmescenarier og korte oplæg og dialog ved repræsentanter fra Ungerådet og Københavns Fælleselevråd.
  • Kl. 19.15: Opsamling og afslutning
  • Kl. 19.30: Tak for i dag v. Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester

  Dine input er vigtige

  Formålet med dialogmøderne er at styrke den demokratiske dialog om folkeskolens udvikling ved at drøfte den motiverende skoledag på tværs af skoler, forældre, elever, politikere, borgere, forskere og andre nysgerrige.

  Formålet er også give skolerne ny inspiration til at arbejde med den motiverede skoledag, at politikerne får input til det politiske arbejde og at elever, forældre og borgere i kommunen får input til videre dialoger i de demokratiske kanaler, fx elevråd, skolebestyrelse, offentlige dialoger, mv.

 • ikon
  Anne Graah den 05-09-2018
  Hermed Københavns vejledende ferieplan - som også gælder for os på Ellebjerg smiley

  Så snart vi ved hvornår skoleåret 2019-20 starter, kommer informationen her på kanalen. 

  Venlig hilsen
  Anne Graah
   
 • ikon
  Anne Graah den 09-08-2018
  Ferieplan for skoleåret 2018-19